Keuring Hoogwerker FAQ

Keuring hoogwerker: de meest gestelde vragen.

Q: Is een veiligheidskeuring voor mijn hoogwerker verplicht?
A: Een veiligheidskeuring voor uw hoogwerker is alleen verplicht als u de betreffende hoogwerker door derden en/of personeel laat gebruiken. Wanneer de eigenaar van het materieel de enige gebruiker is van de hoogwerker is een veiligheidskeuring wel aan te raden maar niet verplicht.

Q: Keuring hoogwerker. Hoe vaak moet ik deze laten uitvoeren?
A: De veiligheidskeuring van een hoogwerker dient minimaal 1 keer per jaar uitgevoerd te worden.

Q: Wat zijn de mogelijke uitkomsten van de keuring van mijn hoogwerker?
A: Er zijn drie mogelijke uitkomsten van een hoogwerker keuring
1 – Goedkeuring, eventueel met advies tot reparaties of onderhoud
2 – Afkeuring zonder direct gevaar voor de veiligheid
3 – Afkeuring met direct gevaar voor de veiligheid

In de meeste gevallen, zeker als uw hoogwerker goed is onderhouden, zal deze bij de hoogwerker keuring goedgekeurd worden. Op de hoogwerker wordt de goedkeuringssticker aangebracht en u krijgt het bijhorende inspectierapport voor uw eigen administratie toegezonden.

Bij afkeuring zonder direct gevaar voor de veiligheid mag de hoogwerker gewoon gebruikt worden. U krijgt een lijst met afkeurpunten welke opgelost moeten worden voordat de hoogwerker de goedkeuring krijgt. Na herstel van de afkeuringspunten en melding hiervan, dit kan eenvoudig via e-mail, ontvangt u de goedkeuringssticker en het inspectierapport.

Bij afkeuring met direct gevaar voor de veiligheid mag de hoogwerker niet meer worden gebruikt totdat de betreffende afkeuringspunten zijn hersteld. Na herstellen dient bovendien een herkeuring uitgevoerd te worden. Wanneer uw materieel regelmatig goed onderhouden wordt komt een afkeuring met direct gevaar voor de veiligheid bijna niet voor. Over het algemeen komen alleen bij erg oud materieel, materieel dat regelmatig te zwaar wordt belast of materieel dat niet wordt onderhouden ernstige gebreken voor.

Q: Mag ik de afkeurpunten van de hoogwerker keuring zelf oplossen?
A: Dat mag. U kunt voor advies hierover of het bestellen van bijvoorbeeld benodigde onderdelen of stickers bij ons terecht.

Q: Kijkt de keurmeester ook naar andere zaken naast de punten voor de veiligheidskeuring?
A: Aangezien onze monteurs de gehele hoogwerker voor de keuring grondig inspecteren zullen ook eventuele reparatie- of onderhoudspunten bij hen in het oog springen. Indien gewenst krijgt u na de hoogwerkerkeuring een advies uitgebracht zodat u altijd op de hoogte bent van de staat van uw hoogwerker. Aan de hand hiervan kunt u besluiten nemen met betrekking tot het uitvoeren van eventuele reparaties of onderhoud.

Q: Kan de keuring van mijn hoogwerker gecombineerd worden met andere werkzaamheden?
A: Dat kan en is gezien de efficiëntie ook zeker aan te raden. Onze ervaren monteurs kunnen tijdens het uitvoeren van de hoogwerker keuring meteen onderhoud en eventuele reparaties uitvoeren. Op deze manier kunt u op de meest efficiënte wijze ervoor zorgen dat uw materieel altijd in de juiste conditie verkeert. Vraag naar de mogelijkheden om de jaarlijkse veiligheidskeuring van uw hoogwerker te combineren met het onderhoud en eventuele reparaties.

Q: Moet ik zelf de documentatie bijhouden voor mijn hoogwerker?
A: Bij een eventuele inspectie SZW (inspectie door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de voormalige Arbeidsinspectie) dient u een hoogwerkerboek te kunnen laten zien. Deze bevat alle relevante informatie met betrekking tot de veiligheid van uw hoogwerker. De keurmeester zal bij de veiligheidskeuring van uw hoogwerker ook bekijken of het betreffende hoogwerkerboek in orde is. Aangezien wij alle gegevens van bijna alle hoogwerkers in ons systeem hebben kunnen we indien nodig eenvoudig en snel een nieuw hoogwerkerboek voor uw hoogwerker leveren.

Q: Keuring hoogwerker. Moet ik zelf een administratie bijhouden voor de veiligheidskeuring van mijn hoogwerker?
A: Dit is in principe niet nodig. Wij houden digitaal en geautomatiseerd alles voor u bij. Zodra het tijd is voor de jaarlijkse keuring nemen wij contact met u op om de afspraak in te plannen. Bovendien houden wij digitaal alle documentatie voor uw hoogwerker bij; van elektrische en hydraulische schema’s tot de werkrapporten en de rapporten van de veiligheidskeuring van uw hoogwerker.

Mocht uw vraag nog niet beantwoord zijn, kunt u ons mailen of bellen: 0512-364499.